Zdobądź dotację unijną na zakup oprogramowania Printegy MIS

Polscy przedsiębiorcy, w tym właściciele rolowych drukarni etykiet, wciąż mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach budżetu na lata 2014-2020.

Programy operacyjne, z których możesz skorzystać to:

Krajowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Kładzie duży nacisk na działalność badawczo-rozwojową i współpracę na linii biznes - nauka.

16 Regionalnych Programów Operacyjnych

W tym wypadku na dofinansowanie mogą liczyć przede wszystkim projekty zakładające przez firmy innowacyjnych produktów i usług. Dotowane są prace badawcze i wdrożenie ich wyników oraz działania zmierzające do ekspansji międzynarodowej.

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Potrzebujesz pomocy z uzyskaniu dofinansowania?