Skuteczne zarządzanie drukarnią w oparciu o gromadzone dane

Wiesz, czym jest łańcuch poznawczy dane-informacja-wiedza-mądrość? Zbierasz i analizujesz dane dotyczące funkcjonowania Twojej drukarni etykiet i w oparciu o nie podejmujesz najważniejsze decyzje? Informacje są podstawowym narzędziem zarządzania strategicznego i operacyjnego. W poniższym artykule wyjaśniamy jak zdobyć dane, jak przekuć je w informacje i wyciągnąć z nich użyteczną wiedzę.

Czym jest piramida DIKW?

Model, piramida lub łańcuch poznawczy data-to-information-to-knowledge-to-wisdom to najcześciej wykorzystywane nazwy procesu obrazowania zależności pomiędzy obszarami danych, informacji, wiedzy i mądrości.

Źródło

D – data (dane)

„Dane zawsze reprezentują fakty. Mogą być one rejestrowane, przetwarzane i przesyłane. Dane przesyła się do odbiorcy w postaci komunikatu, a co za tym idzie każdy komunikat zawiera jakieś dane. Choć dane nie mają znaczenia ani celu, poprzez dobór odpowiednich symboli możemy narzucić lub zasugerować, w jaki sposób powinny być one interpretowane. {…} Dane to jedynie zapis dotyczący faktów, procesów, zdarzeń, przekazów przedstawiony w formie odpowiedniej do ich interpretacji, przekazywania, przetwarzania za pomocą wybranych metod.” (za: Encyklopedia Zarządzania)

Dane są często mylone z informacjami, które są poziomem wyższym od danych. Dane to surowe liczby i fakty, mogą nieść informację, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio obrobione.

I – information (informacje)

Informacje to dane przedstawione w sposób mający jakieś znaczenie (przetworzone dane). W kontekście zarządzania przedsiębiorstwem, informacja jest traktowana jako zasób niezbędny do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. W związku z czym informacja powinna podlegać analizie i ocenie pod względem jej przydatności do realizacji celów przedsiębiorstwa. Przykładem zastosowania informacji może być tutaj korzystanie z KPI w firmie.

Więcej o KPI w drukarni etykiet przeczytasz w jednym z naszych poprzednich artykułów (kliknij)

Wyróżnia się następujące cechy charakteryzujące informację:

 • dostępność,
 • aktualność,
 • rzetelność,
 • kompletność
 • porównywalność,
 • jednoznaczność,
 • przetwarzalność,
 • koszt,
 • szczegółowość,
 • adresowalność,
 • użyteczność,
 • priorytetowość,
 • wartość,
 • poufność,
 • klarowność.

Za najstotniejsze uważa się: neutralność, istotność, wiarygodność i porównywalność. [źródło]

K – knowledge (wiedza)

Wiedzę definiuje się jako informacje, które zostały przyswojone przez człowieka, zinterpretowane, przeanalizowane, po czym znalazły zastosowanie i zostały produktywnie wykorzystane. Żeby być konkurencyjną, Twoja drukarnia, jak każde przedsiębiorstwo, musi nie tylko posiadać i przyjmować wartościową wiedzę, ale i umiejętnie ją wykorzystywać.

W – wisdom (mądrość)

Mądrość jest czwartym i ostatnim krokiem w piramidzie DIKW. To etap, na którym uprzednio zdobyta wiedza jest stosowana w praktyce. Mądrość pozwala nam znaleźć odpowiedź na kluczowe pytania: Dlaczego?

Warunkiem skutecznego zarządzania drukarnią jest korzystanie na co dzień z wiedzy i mądrości, które opierają się na informacjach wynikających bezpośrednio ze zgromadzonych danych. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć niezawodny dostęp do rzetelnych i wiarygodnych danych.

Jakie dane dotyczące drukarni można gromadzić?

Nowoczesne systemy IT, zaprojektowane z myślą o drukarniach, pozwalają zbierać dane ze wszystkich obszarów kluczowych dla funkcjonowania i rentowności drukarni. Dzięki nim możemy automatycznie zbierać dane dotyczące produkcji, takie jak: koszt surowców, zużycie surowców, zużycie farb, czas realizacji poszczególnych czynności, gilzy, koszt kartonów i innych opakowań, czy koszt oznakowania produktów. Możemy również z łatwością śledzić zużycie poszczególnych elementów łańcucha produkcyjnego, rejestrować wszelkie awarie i incydenty oraz sprawnie na nie reagować.

Dzięki gromadzonym danym możemy np. składać zamówienia u dostawców dokładnie w momencie, gdy potrzebujemy nowych surowców, co przekłada się również na obniżenie kosztów magazynowania.

Dane dostarczają nam informacje o wydajności procesów, o generowanych kosztach, o opłacalności poszczególnych zleceń itd. W oparciu o te informacje możemy podjąć decyzję np. o zmianie oferty, o wyborze innego dostawcy, lub surowców. W skrócie: możemy skutecznie zarządzać drukarnią, ponieważ opieramy się na realnych danych, a nie na naszych subiektywnych przypuszczeniach, wykorzystujemy informacje, które są skutecznych narzędziem zarządzania strategicznego.

Korzystając z systemów informatycznych dla drukarni minimalizujemy ryzyko, ograniczamy koszty i podnosimy rentowność przedsiębiorstwa. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie dane dotyczące Twojej drukarni możesz gromadzić i jak przekuć je w użyteczne informacje, skontaktuj się z nami. Z chęcią porozmawiamy o możliwościach systemu Printegy MIS i o tym, co jego wdrożenie może zmienić w funkcjonowaniu Twojej drukarni.

Zapisz sięna nasz Newsletter!

Poinformujemy Cię o nowych wpisach na naszym blogu