Moduły dostępne w ramach systemu Printegy MIS

Już ponad 20 000 roboczogodzin włożyliśmy w pracę nad systemem, żeby dostarczyć naszym Klientom kompleksowe rozwiązanie. Pracujemy dalej.

CRM

CRM

Moduł umożliwiający sprawne zarządzanie relacjami z klientami. Prezentuje dane dot. kontrahentów, historię relacji oraz listę zadań. Kalendarz widoczny w CRM-ie może być zintegrowany ze smartfonami pracowników.

Oferty

Oferty

Moduł umożliwiający szybkie wyliczanie wszystkich kosztów. Obsługuje różne waluty i wersje językowe. Pozwala nadać różne poziomy uprawnień do modyfikacji wycen (handlowiec, dyrektor, właściciel).

Projekty graficzne

Projekty graficzne

Moduł umożliwiający zlecanie przygotowania projektów graficznych oraz ich późniejszy obieg wśród pracowników działu graficznego.

Zamówienia

Zamówienia

Moduł umożliwiający koordynowanie wszystkich procesów związanych z zamówieniami, w tym sprawdzanie ustalonych warunków biznesowych (np. limity kupieckie, czy przeterminowane faktury).

Ewidencja narzędzi

Ewidencja narzędzi

Moduł umożliwiający monitorowanie aktualnej liczby i stanu matryc, wykrojników, cylindrów, czy aniloksów.

Planowanie produkcji

Planowanie produkcji

Moduł umożliwiający optymalizację procesu produkcji w oparciu o gromadzone dane. Ostrzega o problemach (np. opóźnieniach w dostawie surowców) i automatycznie szacuje czas poszczególnych etapów produkcji.

Przygotowanie produkcji

Przygotowanie produkcji

Moduł umożliwiający m.in. łatwe określenie liczby potrzebnych surowców oraz płynny obieg informacji związanych z zamówieniami od dostawców matryc, czy wykrojników.

Obsługa produkcji

Obsługa produkcji

Moduł umożliwiający m.in. rejestrację awarii lub incydentów oraz czasów przezbrojeń i realizacji zleceń. Pozwala ułożyć plan produkcji dla każdego stanowiska i łatwo kontrolować jakość wykonywanych prac.

Magazyn surowców

Magazyn surowców

Moduł umożliwiający m.in. kontrolę ilości poszczególnych surowców, obsługę zamówień od dostawców, tworzenie dokumentacji magazynowej i znakowanie indywidualnymi kodami poszczególne egzemplarze surowca.

Wysyłki

Wysyłki

Moduł umożliwiający sprawną obsługę firm kurierskich, planowanie własnego transportu oraz śledzenie paczek z zamówieniami klientów.

Reklamacje

Reklamacje

Moduł umożliwiający efektywne zarządzanie reklamacjami poprzez sprawny obieg informacji wewnątrz firmy.

Raporty

Raporty

Moduł umożliwiający sporządzanie raportów, w oparciu o które właściciel drukarni może podejmować strategiczne decyzje.

Integracje

Integracje

Moduł umożliwiający płynną integrację z systemami zewnętrznymi, takimi jak: SAP ERP, Esko Automation Engine, eNova ERP, Insert Navireo ERP, Insert Subiekt GT, czy Asseco Wapro.

Dedykowany moduł

Dedykowany moduł

Printegy MIS wyróżnia się elastycznością, co znaczy, że możemy stworzyć moduł przeznaczony specjalnie dla Twojej drukarni, który odpowie na bieżące potrzeby biznesowe.

Możesz zyskać dostęp do całego systemu lub wybranych przez Ciebie modułów

i porozmawiajmy o potrzebach Twojej drukarni