Ile tracisz na swojej maszynie każdego dnia?

Drukarnia etykiet rodzaje strat na maszynach

„Maszyna zarabia tylko wtedy, gdy produkuje” – to stwierdzenie powszechnie uznawane wśród właścicieli, dyrektorów produkcji oraz osób zajmujących się Lean Management. Lean Management jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem, która rozwinęła się w oparciu o zasady i narzędzia Systemu Produkcyjnego Toyoty. Jedną z metod Lean management jest Total Productive Maintenance (w skrócie TPM). TPM służy zapewnieniu maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń. Efektywność ta rozumiana jest jako maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu maszyny do produkcji wyrobów dobrej jakości. Zwiększanie efektywności wykorzystania maszyn odbywa się poprzez poprawę organizacji pracy, zaprojektowanie i przestrzeganie standardów konserwacji, skuteczny system szkolenia pracowników oraz proces usprawniania pracy (kaizen).

Rodzaje strat

W drukarni fleksograficznej maszyna nie produkuje gdy:

 1. operator szuka wykrojnika,
 2. operator szuka fotopolimerów,
 3. operator czeka na surowiec lub półprodukt,
 4. operator narządza maszynę,
 5. operator szuka surowca,
 6. operator docina gilzy (rdzenie),
 7. operator przygotowuje etykiety opisowe na rolki,
 8. i wiele, wiele innych.

Wszystkie powyższe czynności według Lean Management są czynnościami nie dodającymi wartości (NVA – Non-Value Added). Z punktu widzenia technologicznego są one konieczne, ale nie tworzą bezpośrednio wartości, za którą klient skłonny byłby zapłacić. Wszystkie one są więc stratą. Takie czynności powinny być:

 1. eliminowane – np. zamiast docinania gilz przez operatora, gilzy są przygotowywane przez inną osobę,
 2. optymalizowane – np. szukanie fotopolimerów przez optymalne i systemowe ułożenie teczek na regałach gwarantujące szybki czas znalezienia zestawu fotopolimerów,
 3. lub automatyzowane – np. automatyczne przygotowanie i wydruk etykiet opisowych na rolki przez oprogramowanie sprzężone z realizacją zleceń na maszynie.

W TPM wyróżnia się sześć rodzajów strat:

 1. awarie,
 2. straty wynikające z przygotowania urządzeń do pracy,
 3. nastawienia i przezbrojenia,
 4. pracę maszyn na zwolnionych obrotach,
 5. mikroprzestoje i bezczynność maszyn,
 6. braki jakościowe, poprawki i odpad produkcyjny.

Idealne warunki – teoretycznie…

Spróbujmy odwrócić sytuację i wyobrazić sobie idealne warunki, które powinny być spełnione podczas rozpoczynania zlecenia na maszynie: operator ma przygotowane surowce do zlecenia (podłoże, uszlachetnienia, farby), wykrojnik oraz wałki drukowe z naklejonymi fotopolimerami. Jednak nawet w takiej sytuacji czas uzbrajania maszyny może okazać się czystą stratą. Strata jest szczególnie dotkliwa, gdy operator poświęcił czas na przygotowanie maszyny (w szczególności maszyny drukującej) i z różnych powodów nie może dokończyć uzbrojenia maszyny lub rozpocząć produkcji. Mogą to być przyczyny:

 • konieczność „zrzucenia” pracy z maszyny z powodu uszkodzenia wykrojnika lub fotopolimerów,
 • brak narzędzi lub surowców w trakcie narządu – np. po montażu wykrojnika i kilku fotopolimerów, okazuje się że kolejnego fotopolimeru nie ma w teczce,
 • niewłaściwe surowce lub narzędzia użyte przy uzbrojeniu – np. dopiero przy druku próbnym widoczna jest pomyłka w rodzaju zastosowanego surowca, a właściwy surowiec nie jest dostępny.

Sytuacje te są ogromnie kosztowne z uwagi na fakt, że jest to czas w 100% zmarnowany. Maszyna jest uzbrajana pod nową pracę, a po ustaniu przyczyny cały proces przezbrojenia jest wykonywany od nowa.

Wykrywanie strat i ich źródeł

W małej drukarni takie sytuacje w naturalny sposób są konsultowane z kierownictwem, które ma o nich wiedzę i może podejmować działania zapobiegawcze na przyszłość. Taka bezpośrednia komunikacja nie występuje zazwyczaj w drukarniach średnich i dużych, gdzie informacja może zaginąć w natłoku bieżącej komunikacji. Aby móc eliminować przyczyny i minimalizować występowanie takich sytuacji, musi być odnotowane każde ich wystąpienie. Koniecznie jest rozwiązanie systemowe, gwarantujące otrzymanie informacji przez właściwe osoby, zawsze gdy dojdzie do sytuacji przestoju.

W jaki sposób można zaradzić występującym problemom, można przeczytać we wpisie „Dobry początek, żeby obniżyć straty na maszynach produkcyjnych”.

Zachęcamy również do kontaktu z nami. Prowadzimy konsultacje z drukarniami i pomagamy w wyeliminowaniu strat na produkcji, podniesieniu wydajności pracy oraz obniżeniu kosztów.

Zapisz sięna nasz Newsletter!

Poinformujemy Cię o nowych wpisach na naszym blogu